A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  
 


Meaning : Vagina/pussy
Use : Vosti anapenda nyap sana = Steve likes pussy too much!
Period: Unknown
Synonyms: SenyeNyapNokoNoi
Spelling variation: -


Area of origin : Unknown
Etymology:
Unknown

 
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z